Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Definities

 1. Betonlook 123: gevestigd op de Jan Poelsweg 20, 5813 BN Ysselsteyn (Limburg). E-mailadres: info@betonlook123.com. Website: www.betonlook123.com.
 2. Klant: degene met wie Betonlook 123 een overeenkomst is aangegaan.

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die verkocht worden via de webshop van Betonlook 123 en overige bestellingen tussen de klant en Betonlook 123.
 2. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden en het privacybeleid.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 Aanbod

 1. Alle producten in de webshop van Betonlook 123 zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Betonlook 123 niet.
 3. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en specificaties van de producten zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van een overeenkomst.

Product

 1. Betonlook123 is samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en wordt handmatig aangebracht en gemengd. De ambachtelijke verwerking kan tot de verschijnselen leiden zoals:
 • “Pinholes”, minuscule gaatjes in het vloeroppervlak.
 • Tintverschillen in de vorm van vegen en druppels als gevolg van de verwerking met de spaan.
 • Kleurvlekjes door pigment- of polymeerconcentraties.
 • Een min of meer regelmatig patroon van kleurverschillen door het strijken met de spaan alsook spaanslagen met licht reliëf, vaak afhankelijk van de afmeting en indeling van de ruimte.
 1. Verder geven de externe omstandigheden zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en tocht elke vloer een ander en uniek uiterlijk.
 2. Het aanbrengen van Betonlook123 is een ambachtelijk proces en wordt uitgevoerd d.m.v. een handspaan. Hierdoor kunnen er spaanslagen te zien zijn.
 3. Een Betonlook123 vloer of wand heeft 28 dagen na aanbrengen 90% van zijn eindsterkte bereikt, de volledige eindsterkte is bereikt na 6 maanden. Doordat de ondergrond een aantal maanden “door droogt” kunnen er krimpscheuren zichtbaar worden, dit is een eigenschap van het product en wordt niet beschouwd als gebrek.
 4. Wij wijzen je op het feit dat invallend vuil en ongedierte tijdens de drogingsperiode buiten onze verantwoordelijkheid valt.
 5. Door veranderde milieueisen worden aan vloerkleden, houten producten en rubberproducten stoffen toegevoegd als o.a. tanines en plasticizers. Deze producten kunnen mogelijk vlekvorming veroorzaken. Geadviseerd wordt rubber en houten voorwerpen af te schermen met vilten bescherming en een karpet of mat te voorzien van een stoffen ondermat.
 6. Indien je de vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale zachte wielen voor harde vloerbedekking.  Verder adviseren we scratch no more dopjes onder stoelen en meubels aan te brengen om krasvorming aanzienlijk te beperken.
 7. Vloeistoffen als koffie, thee, oliën  en rode wijn dienen direct na knoeien verwijderd te worden om vlekvorming te voorkomen.
 8. De ondervloer dient te zijn aangebracht volgens goed vakmanschap en de hiervoor gestelde normen:

– cementdekvloer                              NEN 2741: November 2001

– zwevende cementdekvloer             NEN 2742: Juli 2007

– monolietvloer                                  NEN 2743: December 2003

– anhydrietvloer                                 CUR aanbeveling 62: Maart 1998

– vlakheid                                           NEN 2747:2001 Klasse 3

 1. De drukvastheid van de ondergrond dient minimaal 20 N/mm2 te bedragen.
 2. De cementdekvloer mag maximaal 3 % vocht bevatten (nieuwe cementdekvloer moet minimaal 4 weken oud zijn).
 3. Indien de ondergrond bestaat uit een anhydrietvloer mag de afwerklaag pas aangebracht worden als het vochtpercentage lager is dan 1%.
 4. Wij gaan ervan uit dat er ter voorkoming van het eventueel optrekken van vocht, onder de betonvloer een dampremmende folie is aangebracht.
 5. Indien er in de te behandelen ondergrond vloerverwarming is opgenomen is het van belang dat deze is aangebracht volgens de daarvoor geldende normen (ter beperking van de kans op scheurvorming) en dat de ondervloer bij voorkeur is geplaatst door een Stichting Vloerkeur erkend bedrijf. Minimaal 2 dagen voor aanvang van onze werkzaamheden dient de vloerverwarming uitgeschakeld te worden, terwijl het stooktraject doorlopen moet zijn.
 6. Er geldt geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en / of haarscheurtjes die ontstaan door directe inwerking van warmtebronnen zoals: zonlicht, C.V. leidingen en haarden. Ook geldt er geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van krimpnaden en / of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.
 7. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ruimte voldoende verlicht te zijn, uitgangspunt hierbij is dezelfde verlichting als bij oplevering van de vloer.
 8. Als gevolg van de werkwijze bij het aanbrengen van de toplagen (rollers, kwasten) kunnen er lichte aanzetten zichtbaar zijn.
 9. Vergoeding van eventuele vervolgschade is uitgesloten.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Betonlook 123 hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief 21% btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Betonlook 123 hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Betonlook 123 te allen tijde wijzigen. 
 3. Betonlook 123 heeft het recht de prijzen aan te passen. 
 4. Alle prijzen die op de website genoemd zijn, zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. Betonlook 123 is nimmer verplicht het product volgens eventuele foutieve prijzen te leveren.

Betaling

 1. Online bestellingen worden betaald via iDEAL, PayPal of creditcard.
 2. Betonlook 123 behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 3. De klant ontvangt van elke afgeronde bestelling een orderbevestiging via e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat Betonlook 123 de order heeft ontvangen.
 4. De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of gemelde betaalgegevens te melden aan Betonlook 123.

Levering en verzending

 1. Betonlook 123 streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.
 2. De levertijden zijn indicatief. Als de levertijd verandert, zal Betonlook 123 dit zo snel mogelijk laten weten aan de klant per e-mail. De klant kan geen rechten ontlenen aan de genoemde termijnen. Overschrijding van de termijn geeft de klant geen recht op annulering of een schadevergoeding.
 3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 4. Betonlook 123 werkt samen met DHL en Post NL.
 5. Als een bestelling niet geleverd kan worden, zal Betonlook 123 het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Herroepingsplicht

 1. De klant heeft de mogelijkheid de producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Na ontvangst van het product door de klant gaan deze 14 dagen in.
 2. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht als de verpakking niet is geopend.
 3. Bij gebruikmaken van het herroepingsrecht door de klant, moet de klant het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking retourneren aan Betonlook 123.
 4. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen te melden bij Betonlook 123. Dit kan per e-mail of telefoon.
 5. Indien de klant na 14 dagen na ontvangst niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.
 6. De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten. Deze terugstorting vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.
 7. Bij retourneren zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant.
 8. Producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden als deze gebreken vertonen of reeds gebruikt zijn.

 Persoonsgegevens 

 1. Betonlook 123 beschermt persoonsgegevens zo goed mogelijk. Als er gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Betonlook 123 hier niet aansprakelijk voor.

Klachten

 1. De klant dient klachten binnen 7 dagen schriftelijk in te dienen bij Betonlook 123.
 2. In geval van een verschil of klacht zal Betonlook 123 deze binnen 14 dagen in behandeling nemen en met een passende oplossing komen.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Betonlook 123 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Betonlook 123 zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Opgesteld op 27 juli 2021

De waardering van betonlook123.com/ bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 3 reviews.